Nazwa szkolenia Wykładowcy Termin Miejsce szkolenia Rejestracja
Szkolenia
Postępowanie odrębne w sprawach z zakresu prawa pracy.sSR Andrzej Kurzych 2017-02-28Centrum Konferencyjno-Szkoleniowe OIRP w Warszawie, ul. Żytnia 15 lok.16 I piętro
Praktyczne aspekty prawa ubezpieczeń społecznych ze szczególnym uwzględnieniem najnowszych zmian legislacyjnych dotyczących trybu rozpoznawania spraw cywilnych z zakresu ubezpieczeń społecznychr. pr. Dominik Wajda2017-03-14Centrum Konferencyjno-Szkoleniowe OIRP w Warszawie, ul. Żytnia 15 lok.16 I piętro
Ochrona programów komputerowych i baz danych.r. pr. Roman Bieda2017-03-27Centrum Konferencyjno-Szkoleniowe OIRP w Warszawie, ul. Żytnia 15 lok.16 I piętro
Wybrane problemy prawa spółek prof. dr hab. Wojciech Popiołek; dr Wojciech Wyrzykowski2017-03-28Centrum Konferencyjno-Szkoleniowe OIRP w Warszawie, ul. Żytnia 15 lok.16 I piętro
SZKOLENIE ZAGRANICZNE English Contract Law (Primary)dr Paul Davies2017-03-20 - 2017-03-24Oxford, UK.

Zapisy tylko na listę rezerwową

SZKOLENIE W SIEDLCACH KPC - Nowelizacje kodeksu postępowania cywilnego z 2015 r.dr Piotr Rylski2017-03-03Muzeum Regionalnym w Siedlcach przy ul. Piłsudskiego 1,